Vol 10, No 2 (2023)

Bio Informatics

Guest Editors: Chithra J S & S Asha Nair

Table of Contents

Articles

Chithra J S, Asha Nair S
PDF
03-04
Ajay Nair
PDF
05-14
Biji C L, Ajay Bhaskar, Priyanka B R, Sunitha P, Nadiya F, Gouri Priya Ranjith, Sakthipriya Mathavaraj, Sabu K K, Achuthsankar S. Nair
PDF
15-24
Swathy B
PDF
25-46
Bhagya Unni, Sindura K P, Swapna Alex, Soni K B
PDF
47-60
Krupa Ann Mathew, Bernadette K Madathil
PDF
61-88