Vol 9, No 4 (2022)

Heritage Informatics

Table of Contents

Articles

Rana P.B. Singh, Olimpia Niglio
PDF
1-12
Maha Mohani Fahmi, Yahaya Bin Ahmad, Helena Aman Hashim
PDF
13-22
Sarvesh Kumar, Rana P B Singh
PDF
22-30
Shyju P J, Nishanth N, Rajneesh Bahuguna
PDF
31-40
Santosh Kumar, Rana P.B. Singh
PDF
41-48
Raman Nair R, Rajendran Kunnath Avittathur, Gireesh Kumar T K, Anand Kumar Singh
PDF
49-78
Sathi Kumar Chellappan Nair Sarasamma